Ông Nguyễn Văn Triều, Food Hero 2023 - Tôn vinh "Tạo tác động xã hội"

Ông Nguyễn Văn Triều, Food Hero 2023 - Tôn vinh

Ông Nguyễn Văn Triều tái đắc Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi TP. Bến Tre

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi TP. Bến Tre đã huy động trên 24,774 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chương trình hoạt động xã hội từ thiện như: Quà tặng cho người nghèo, bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo và chăm sóc bệnh nhân nghèo; xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa….

Đại hội đã đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2021-2025 với 8 chương trình lớn: Củng cố kiện toàn tổ chức hội; BHYT cho hộ cận nghèo, quà tặng cho người nghèo; học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; tặng xe lăn, xe lắc cho người tàn tật; vận động xây dựng giao thông nông thôn; duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của quán cơm Nhân Thiện 2000.

Tại giải thưởng tôn vinh Anh Hùng Thực Phẩm năm 2023, Ông Nguyễn Văn Triều - Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Bến Tre đã được Tôn vinh trong hạng mục "Tạo tác động xã hội" của giải thưởng Food Hero 2023

Đang xem: Ông Nguyễn Văn Triều, Food Hero 2023 - Tôn vinh "Tạo tác động xã hội"

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.