Hiện trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2023

Hiện trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2023
Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ toàn cầu hướng tới các mục tiêu chấm dứt nạn đói (Mục tiêu SDG 2.1) và tất cả các dạng suy dinh dưỡng (Mục tiêu SDG 2.2) và ước tính số người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh.
Kể từ ấn bản năm 2017, báo cáo này đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự gia tăng và tương tác của xung đột, khí hậu cực đoan, suy thoái và suy thoái kinh tế, kết hợp với thực phẩm bổ dưỡng có giá quá cao và tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, đang đẩy chúng ta đi chệch hướng để đạt được các mục tiêu SDG 2. Tuy nhiên, các xu hướng lớn quan trọng khác cũng phải được đưa vào phân tích để hiểu đầy đủ những thách thức và cơ hội đạt được các mục tiêu SDG 2. Một xu hướng lớn như vậy và trọng tâm của báo cáo năm nay là đô thị hóa. Bằng chứng mới cho thấy sức mua thực phẩm ở một số nước không còn cao chỉ ở các hộ gia đình thành thị mà còn ở các hộ gia đình nông thôn. 
Tiêu thụ thực phẩm chế biến cao cũng đang gia tăng ở khu vực ven đô thị và nông thôn ở một số quốc gia. Những thay đổi này đang ảnh hưởng đến an ninh lương thực và dinh dưỡng của người dân theo những cách khác nhau tùy thuộc vào nơi họ sống trong phạm vi liên tục giữa nông thôn và thành thị. Chủ đề kịp thời và phù hợp này phù hợp với Chương trình nghị sự đô thị mới được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, đồng thời báo cáo đưa ra các khuyến nghị về chính sách, đầu tư và hành động cần thiết để giải quyết những thách thức của việc chuyển đổi hệ thống nông sản trong quá trình đô thị hóa và tạo cơ hội đảm bảo khả năng tiếp cận chế độ ăn uống lành mạnh giá cả phải chăng cho mọi người. 
Tác giả
FAO, IFAD, UNICEF, WFP và WHO
Nhà xuất bản
FAO; IFAD; UNICEF; WFP; AI;
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Đang xem: Hiện trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2023