Báo cáo nghiên cứu độc quyền về đổi mới bao bì vào năm 2023

Báo cáo nghiên cứu độc quyền về đổi mới bao bì vào năm 2023

Bạn có biết rằng 96% người ra quyết định sản xuất cho rằng đổi mới bao bì vào năm 2023 là quan trọng không?

Vào năm 2023, các ý tưởng đóng gói mới sẽ làm thay đổi nhiều thị trường. Và chúng tôi muốn tìm hiểu thêm.  

Đó là lý do tại sao chúng tôi khảo sát 284 người ra quyết định sản xuất bao bì trong các ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống , y tế và dược phẩm .  

Mục đích? Để khám phá những trở ngại, cơ hội trong thế giới thực và sự phức tạp trong sản xuất đi kèm với các ý tưởng đóng gói mới – khám phá những hiểu biết quan trọng về chất lượng và an toàn, hạn chế về chi phí, hiệu suất vật liệu, tiêu chuẩn thử nghiệm, lỗ hổng kiến ​​thức, v.v. 

Ý tưởng đóng gói mới ảnh hưởng đến sản xuất như thế nào?

Báo cáo độc quyền của chúng tôi, 'Giải mã đổi mới vào năm 2023: những trở ngại và cơ hội trong sản xuất bao bì', đã phát hiện ra một số điểm quan trọng xung quanh đổi mới bao bì vào năm 2023.

Hãy bóc niêm phong gói thông tin chi tiết nhất năm 2023 để mở hộp những thông tin chi tiết như thế này:

  • 58% số người được hỏi tin rằng nhựa phân hủy sinh học mang lại tiềm năng lớn nhất để khám phá các phương tiện đóng gói mới
  • Lựa chọn vật liệu (71%), công nghệ sẵn có (58%) và trọng lượng nhẹ (48%) được coi là cơ hội lớn nhất để đổi mới bao bì vào năm 2023
  • 71% cho rằng tiêu chuẩn kiểm tra là một thách thức đáng kể

Bên cạnh nghiên cứu ban đầu của chúng tôi, bạn sẽ được nghe ý kiến ​​từ các chuyên gia trong nhóm Vật lý Công nghiệp - và bạn cũng sẽ có thể tiếp cận thông tin chi tiết độc quyền từ nhiều chuyên gia trên toàn thế giới về đóng gói. Trong báo cáo, chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào những thách thức và cơ hội độc đáo được nêu ra liên quan đến các tài liệu khác nhau.

Khám phá lý do tại sao những lo ngại về chất lượng và an toàn lại ảnh hưởng đến quá trình đổi mới bao bì thực phẩm vào năm 2023, những tiêu chuẩn thử nghiệm nào đang cản trở sự đổi mới đối với các ý tưởng đóng gói mới, sự phát triển của bao bì kim loại đang tác động đến sản xuất đồ uống như thế nào và nhận thức về bao bì nhựa có thể bị hiểu sai như thế nào.

70%  

XEM VÀ TẢI BÁO CÁO >>

 

 

Đang xem: Báo cáo nghiên cứu độc quyền về đổi mới bao bì vào năm 2023