Trái cây và rau quả – những thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn uống của bạn

Trái cây và rau quả – những thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn uống của bạn

Năm Quốc tế Rau quả 2021 (IYFV), được Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố tại Nghị quyết A/RES/74/244, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, định hướng chính sách và chia sẻ các thực hành tốt về lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe. tiêu thụ rau quả, sự đóng góp của việc tiêu thụ rau quả vào việc thúc đẩy chế độ ăn uống và lối sống đa dạng, cân bằng và lành mạnh, đồng thời giảm thất thoát và lãng phí trái cây và rau quả.

Bài viết nền tảng này nêu ra những lợi ích của việc tiêu thụ rau quả, đồng thời xem xét các khía cạnh khác nhau của ngành rau quả từ cách tiếp cận hệ thống thực phẩm: từ sản xuất và thương mại bền vững đến quản lý thất thoát và lãng phí. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành, khuôn khổ và điểm khởi đầu cho cuộc thảo luận trong Năm, nêu bật mối liên kết giữa các bên liên quan và các vấn đề chính cần xem xét hành động trong IYFV.
 

Đang xem: Trái cây và rau quả – những thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn uống của bạn