[YÊN BÁI] Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

[YÊN BÁI] Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

Địa chỉ: số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại: 02163 862 278 – Fax: 02163 862 804
Email: yfatuf@gmail.com
Website: www.yfatuf.com.vn

Đang xem: [YÊN BÁI] Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.