[SƠN LA] Doveco - Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Đồng Giao

[SƠN LA] Doveco - Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Đồng Giao
Doveco - Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Đồng Giao

Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La

Địa chỉ: Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, có diện tích gần 9ha, với quy mô dự kiến 52.000 tấn sản phẩm/năm

Điện thoại: 0212 8517 999

 

Đang xem: [SƠN LA] Doveco - Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Đồng Giao

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.