Foodshare Community Blog

Tìm hiểu hệ thống thực phẩm ở Việt Nam

Tìm hiểu hệ thống thực phẩm ở Việt Nam

Bởi Perrine Rozec, Giám đốc CSR, CCFIV Có được thực phẩm là một trong những nhu cầu hàng đầu của chúng ta và ngày nay, thế giới đang sản xuất nhiều thực phẩm hơn bao giờ hết. Tuy...