[GIA LAI] Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại GIA LAI

[GIA LAI] Chi  nhánh Công ty Cổ phần thương mại GIA LAI
Chi  nhánh Công ty Cổ phần thương mại GIA LAI

* CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI SỐ 1
Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh (Tầng 1), Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại: 059 3747679

* CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI SỐ 3
Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh (Tầng 3), Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại: 059 3747623

* CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI SỐ 4
Địa chỉ: 56 Lê Lợi, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại: 059 3820627

* CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI SỐ 6
Địa chỉ: 56 Lê Lợi, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại: 059 3824181

* CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI SỐ 8
Địa chỉ: 59 Lý Thái Tổ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại: 059 3824472

Chuỗi kinh doanh thực phẩm

Đang xem: [GIA LAI] Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại GIA LAI

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.