Thực trạng An ninh lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới năm 2023

Thực trạng An ninh lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới năm 2023
Thực trạng An ninh lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới năm 2023. 
Đô thị hóa, Chuyển đổi hệ thống thực phẩm nông nghiệp và chế độ ăn uống lành mạnh trên toàn bộ Nông thôn - Thành thị Theo số liệu mới của cơ quan chung về An ninh lương thực và Dinh dưỡng trên thế giới, nạn đói toàn cầu hầu như không thay đổi từ năm 2021 đến năm 2022. Số liệu mới trong báo cáo SOFI năm 2023 ước tính rằng có khoảng 691 đến 783 triệu người trên thế giới phải đối mặt với nạn đói vào năm 2022. Video tổng quan này đề cập đến các thông điệp chính từ báo cáo chung mới nhất của FAO, IFAD, WFP, UNICEF & WHO.
 

Đang xem: Thực trạng An ninh lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới năm 2023

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.