Foodshare Community Blog

Tính bền vững và thương hiệu F&B

Tính bền vững và thương hiệu F&B

Xu hướng đóng gói bền vững đang kích thích khẩu vị của thực khách đường phố Việt Nam.Tản bộ xuống các chợ ẩm thực nổi tiếng như Hồ Thị Kỷ hay Hồ Con Rùa, bạn...

Hãy cho thức ăn thừa cơ hội thứ 2!

Hãy cho thức ăn thừa cơ hội thứ 2!

Thực phẩm là một trong những nguyên nhân làm tăng lượng chất thải. Khí thải từ thực phẩm chiếm gần 30% lượng khí nhà kính. Không dừng lại ở đó, CH4 (khí methane) thải ra...