Foodshare Community Blog

Chitosan: Nguyên liệu quý từ vỏ tôm, cua

Chitosan: Nguyên liệu quý từ vỏ tôm, cua

Chất làm vỏ giáp xác cứng rắn không phải là can-xi mà là chitin. Đây là một dạng polymer polysaccharide tự nhiên phong phú thứ hai trên trái đất chỉ sau cellulose trong cỏ cây.Chất...

Hãy cho thức ăn thừa cơ hội thứ 2!

Hãy cho thức ăn thừa cơ hội thứ 2!

Thực phẩm là một trong những nguyên nhân làm tăng lượng chất thải. Khí thải từ thực phẩm chiếm gần 30% lượng khí nhà kính. Không dừng lại ở đó, CH4 (khí methane) thải ra...