Foodshare Community Blog

Tính bền vững và thương hiệu F&B

Tính bền vững và thương hiệu F&B

Xu hướng đóng gói bền vững đang kích thích khẩu vị của thực khách đường phố Việt Nam.Tản bộ xuống các chợ ẩm thực nổi tiếng như Hồ Thị Kỷ hay Hồ Con Rùa, bạn...