(Hà Nội) Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

(Hà Nội) Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội
Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội
Địa chỉ: Lô CN - B3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

 

Đang xem: (Hà Nội) Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội