Diễn đàn thực phẩm bền vững - Food Forum

SUSTAINABLE FOOD FORUM

Diễn đàn thực phẩm bền vững (SFF) là sự kiện thường niên do Mạng lưới phát triển thực phẩm bền vững - Foodshare Việt Nam phối hợp với Hiệp hội thực phẩm Minh Bạch tổ chức cùng với sự đồng hành của Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Toàn Cầu GFN và Ngân hàng thực phẩm Việt Nam ( Food Bank Viet Nam). Quy tụ các nhà hoạch định chính sách, cơ quan chính phủ, Đại sứ quán các nước, các tập đoàn hàng đầu, doanh nghiệp thực phẩm khởi nghiệp tăng trưởng nhanh, nhà phát triển xã hội và những người có ảnh hưởng tại Việt Nam và thế giới.

Hướng đến mục tiêu thúc đẩy những thay đổi bền vững trong lĩnh vực thực phẩm. Thực hiện theo chỉ đạo của Kế hoạch hành động quốc gia "Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam". Thông qua cách tiếp cận Đổi mới, Diễn đàn thực phẩm bền vững 2023, mang đến các phân tích, đánh giá tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến hệ thống Lương thực thực phẩm bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cộng đồng. Chỉ ra những cơ hội và thách thức đồng thời đưa ra những khuyến nghị, những bài học thực tiễn thành công ứng dụng cho các thành phần trong hệ thống thực phẩm tại Việt Nam đối với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và người dân.

Sứ mệnh | Vision

Có sự tham gia của tất cả các bên liên quan (chính phủ, công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp & SME, NGO, các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu phát triển) và các phương pháp hay nhất từ ​​các nghiên cứu trường hợp kinh doanh. Các nhà lãnh đạo tư tưởng và Sáng kiến ​​được mời giới thiệu và thuyết trình về các cơ hội học tập, phát triển tốt hơn, với nhiều khía cạnh từ công nghệ cho đến các xu hướng mới nổi mới nhất. Kết hợp nhu cầu đổi mới với các bên liên quan phù hợp để hiện thực hóa tầm nhìn trong thực tế và mang lại cơ hội chuyển đổi cho các bên trong toàn bộ hệ thống. 
 
Thúc đẩy các sáng kiến bền vững trong ngành thực phẩm nông nghiệpThúc đẩy các quy trình, mô hình, nỗ lực góp phần thay đổi các mắc xích trong hệ thốngKết nối các đối tác và nguồn tài nguyên 


Sustainable Food Forum 2023

 

1OPENING  SPEECHChủ tịch Hiệp hội thực phẩm Minh bạch (AFT)
2WELCOME SPEECHDirector of Global Foodbanking network (GFN
 Cơ hội chuyển đổi hệ thống Lương thực thực phẩm bền vững 
3KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA TRONG CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG LTTP BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030
National Action Plan for Transforming the Transparent, Responsible, and Sustainable Food System in Vietnam by 2030
Văn phòng Đảng Ủy Bộ NN&PTNT
 Party Committee Office OF the Ministry of Agriculture and Rural Development
4PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM BỀN VỮNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM & GIẢM PHÁT THẢI CARBON "CƠ HỘI & THÁCH THỨC"
Sustainable Development of the Agriculture and Food Industry & Carbon Emission Reduction: 'Opportunities & Challenges'?
Trung tâm bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu Việt Nam
CEPVN
5PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THEO HƯỚNG GIÁ TRỊ HÓA CÁC NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ CÁC PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP
Developing functional foods with a focus on adding value to agricultural raw materials and agricultural by-products
Trường Đại học công thương TP.HCM
(Tiền thân là ĐH Công nghiệp thực phẩm)
UNIVERSITY OF INDUSTRY AND TRADE
6CHUỖI PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM BỀN VỮNG HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU GIẢM THIỂU CARBON
Sustainable food supply chain aiming to carbon reduction goals
Cty cp chăn nuôi C.P. Việt Nam
C.P. VIETNAM
7PHIÊN THẢO LUẬN
Discuss
 
8VAI TRÒ VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THỰC PHẨM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ THỰC PHẨM BỀN VỮNG
The role and challenges of food bank in the sustainable food value chain development
Ngân hàng thực phẩm Việt Nam
Foodbank Vietnam
9PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM BỀN VỮNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM CỘNG ĐỒNG TẠI MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM
Developing sustainable food towards community food source development - Mondelez Case Study
Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Mondelez KinhDo 
10TỪ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ĐẾN XU HƯỚNG GIẢI TRÍ MUA SẮM
From Agricultural Business  to Shopping Entertainment Trend
CTY TNHH Thực phẩm Ba Thức 
Ba Thức Food
11NUÔI EM VÀ CÂU CHUYỆN TẠO TÁC ĐỘNG CHO 100.000 TRẺ EM VÙNG CAO VỚI MÔ HÌNH 1:1
Raising Children and the story of creating an impact for 100,000 children in highland areas with a 1:1 model
Dự án Nuôi Em
Nuoi Em Project
12PHIÊN THẢO LUẬN
Discuss
 

 

www.foodforum.vn