Bộ chỉ số đánh giá mực độ phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam - CSI

Bộ chỉ số đánh giá mực độ phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam - CSI
Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI- Corporate Sustainability Index) là một trong nhiều sáng kiến của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam được công bố từ năm 2016.
CSI cung cấp cho các doanh nghiệp một công cụ quản trị doanh nghiệp khoa học, có hệ thống và theo định hướng phát triển bền vững; giúp doanh nghiệp cụ thể hóa lộ trình thực hiện phát triển bền vững (PTBV), trả lời được câu hỏi của rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam – “Doanh nghiệp phát triển bền vững là gì? Muốn phát triển bền vững doanh nghiệp cần làm gì?”
Bộ chỉ số CSI được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững (PTBV) trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. CSI cũng là công cụ để ghi nhận các mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động doanh nghiệp được bền vững hơn. CSI bao gồm các tiêu chí phù hợp với bối cảnh chính trị, xã hội trong nước cũng như các thông lệ quốc tế.

Sự ra đời của Bộ chỉ số CSI là bước đột phá bởi lần đầu tiên có một đơn vị độc lập đưa ra bộ chỉ số này ở Việt Nam, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ưu điểm của Bộ chỉ số CSI là dễ sử dụng, có thể áp dụng được với tất cả các doanh nghiệp ở mọi loại hình, phạm vi và quy mô khác nhau. Việc biên tập nội dung câu hỏi được thực hiện với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu từ VCCI, các bộ, ban ngành có liên quan, ngoài ra còn có sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.
 
2016 
2017 
  
2019131 chỉ số
  
CSI 2021Với 119 chỉ số ở 4 lĩnh vực: chỉ số kết quả phát triển bền vững; chỉ số quản trị; chỉ số Môi trường; và chỉ số Lao động – Xã hội.
CSI 2022 130 chỉ tiêu với 68% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật, các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững chiếm 32%.
CSI 2023Bao gồm 130 chỉ số, được chia thành 7 phần: Tổng quan doanh nghiệp; Thông tin kinh tế - môi trường – lao đông; Cơ cấu mô hình tổ chức và nhân sự chủ chốt; Chỉ số kết quả trong 03 năm; Chỉ số Quản trị DN; Chỉ số Môi trường; và Chỉ số Lao động – Xã hội.

 

Đang xem: Bộ chỉ số đánh giá mực độ phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam - CSI

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.