Diễn đàn Thực phẩm bền vững 2023 và Lễ tôn vinh các Sáng kiến và Nỗ lực phát triển Thực phẩm bền vững (Food Hero Awards 2023)

Diễn đàn Thực phẩm bền vững 2023 và Lễ tôn vinh các Sáng kiến và Nỗ lực phát triển Thực phẩm bền vững (Food Hero Awards 2023)

Diễn đàn Thực phẩm bền vững 2023 và Lễ tôn vinh các Sáng kiến và Nỗ lực phát triển Thực phẩm bền vững (Food Hero Awards 2023), vừa diễn ra tại TP.HCM.

Với mục tiêu hướng tới những thay đổi bền vững trong lĩnh vực thực phẩm và thực hiện theo Kế hoạch hành động quốc gia "Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam", Diễn đàn Thực phẩm Bền vững 2023 do Mạng lưới Phát triển thực phẩm bền vững Foodshare phối hợp cùng Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT) đã được tổ chức vào ngày 12/10/2023 tại TP.HCM. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 43 năm Ngày Lương thực Thế giới (16/10/1979 - 16/10/2023).

 

Đang xem: Diễn đàn Thực phẩm bền vững 2023 và Lễ tôn vinh các Sáng kiến và Nỗ lực phát triển Thực phẩm bền vững (Food Hero Awards 2023)

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.