[BẮC GIANG] Công ty cổ phần lượng thực Hà Bắc

[BẮC GIANG] Công ty cổ phần lượng thực Hà Bắc

Công ty cổ phần lương thực Hà Bắc

Được thành lập từ năm 2002 trên cơ sở sát nhập Công ty Lương thực Bắc Giang và Công ty Lương thực Bắc Ninh, hiện nay Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc gồm 15 đơn vị trực thuộc và 1 chi nhánh tại Đồng Tháp có chức năng kinh doanh lương thực, nông sản, góp phần bình ổn giá lương thực trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Địa chỉ: 76A, Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204-3854335
Email: luongthuchabac@gmail.com

Đang xem: [BẮC GIANG] Công ty cổ phần lượng thực Hà Bắc

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.